Privacyvoorwaarden

1.    Privacy statement

Dit is de privacyverklaring van ERA van de Steege (hierna: ‘wij’). In deze verklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten, leveranciers en partners. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De meest recente versie wordt gepubliceerd op onze website.

Wij houden ons aan de Algemene verordening Gegevensbescherming (’AVG’) en andere toepasselijke wet- en regelgeving. Wij respecteren de privacy van onze bezoekers en ieder ander die gebruik maakt van onze website en/of online diensten.

Contactgegevens

ERA van de Steege

Buikslotermeerplein 418

1025 WP Amsterdam

www.vandesteege.nl

Heb je vragen over deze privacyverklaring en de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen via info@vandesteege.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten. Hiervoor gebruiken we kantoorautomatiseringspakketten waardoor je gegevens in de database van deze pakketten wordt opgeslagen. Met de leveranciers van deze pakketten hebben wij een verwerkersovereenkomst.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

         NAW-gegevens 

         Contactgegevens 

         Foto’s en video’s van onroerend goed 

         Transactiegegevens 

         Overige info verstrekt aan makelaars

Deze persoonsgegevens wordt door ons gebruikt voor het uitvoeren van overeenkomsten, ter verbetering van onze dienstverlening, en het bevorderen van de communicatie met prospects en relaties.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens te respecteren.

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens.

Doelen en grondslagen

Wij verwerken je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1.     Het verzenden van onze nieuwsbrief en andere publicaties.

2.     Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.

3.     Ontwikkeling en verbetering van onze dienstverlening.

4.     Wij analyseren je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op je voorkeuren.

5.     Wij volgen je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op je behoefte.

De grondslagen voor de verwerking van je persoonsgegevens zijn, afhankelijk van het geval:

-                - het verlenen van toestemming;

-                - het sluiten en uitvoeren van de dienstverleningsovereenkomst met jou;

-                - het nakomen van onze wettelijke verplichtingen;

.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde instrumenten om beslissingen te nemen over personen.

Bewaartermijnen en Locatie

Wij bewaren je persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, om de gerechtvaardigde belangen van ons te behartigen en zo lang als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Als wij jouw persoonsgegevens verwerken om een vraag te beantwoorden, zullen wij die gegevens vier weken bewaren, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen.

Wij bewaren je persoonsgegevens op servers in Nederland.

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp waarmee wij een verwerkersovereenkomst hebben. Mailchimp voldoet aan de AVG middels het EU-US Privacy Shield.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen je persoonsgegevens niet met derden.

Cookies en vergelijkbare technieken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Meer over het gebruik van cookies vind je in deze link.

 Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en heb je het recht op overdraagbaarheid van je gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of naar een door jouw genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van je toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@vandesteege.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. We reageren zo snel mogelijk op het verzoek, maar in elk geval binnen vier weken.

Verwijdering van je persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Klachtenprocedures

Als je een klacht hebt over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van je rechten op grond van de wet, kun je contact opnemen via info@vandesteege.nl.

Daarnaast heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit gebeurt o.a. door middel van het IT beveiligingsbeleid, door training van onze medewerkers en door gebruik te maken van beveiligde opslag en verbindingen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact met ons op via info@vandesteege.nl

Wij maken gebruik van een gedeelde Functionaris gegevensbescherming van ERA. Zijn naam is Arjan Terpstra.

 

Amsterdam, 1 mei 2018