Starterslening?

Starterslening; 'Als de verkoopprijs van de woning hoger is dan het bedrag dat je kunt lenen’

Soms is een klein zetje voldoende om een woning te kunnen kopen. De starterslening is zo’n zetje. Als koper van een woning van De Alliantie kom je in bepaalde gevallen in aanmerking voor een starterslening. Je kunt dan een extra lening krijgen, die bij aanvang renteloos en aflossingsvrij is. Het hangt dan van jouw financiële situatie af hoe hoog deze starterslening is.
Nadat je de woning hebt gekocht, wordt om de paar jaar bekeken of je er financieel op vooruit gegaan bent. Is dat het geval, dan ga je over de starterslening rente en aflossing betalen. Op deze manier krijgen ook mensen wiens inkomen niet helemaal toereikend is, de kans een woning te kopen. De lasten stijgen dan alleen wanneer dat ook financieel mogelijk en verantwoord is. 

Voorwaarden Starterslening

- Jouw gewone hypotheek kun je afsluiten bij de bank van jouw keuze. Maar let op, de rentevaste periode is minimaal 10 jaar en de hypotheek moet zijn afgesloten met Nationale Hypotheek Garantie.
- De maximale prijs van de woning is niet hoger dan € 225.000,- (inclusief meerwerk).
- Meerwerk kan worden meegefinancierd tot een maximum van € 10.000,-
- Geldt een maximaal huishoudinkomen van € 39.874,- per jaar
- Je bent niet ouder dan 35 jaar
- Je hebt nog geen koopwoning
- De starterslening is geldig op de door de Alliantie aangewezen woningen tot € 225.000,-

LET OP! De starterslening stopt per 31-12-2016. Wil je nog kopen met een starterslening, dan dient de overdracht uiterlijk 31-12-2016 plaats te vinden en de aanvraag volledig en juist voor 1 oktober 2016 te zijn ingediend! Helaas kan er geen uitzondering gemaakt worden en /of bemiddeld worden bij een incorrecte of onjuiste aanvraag. Raadpleeg hiervoor jouw hypotheekadviseur.