Spijtoptantenregeling – Laatste kans voor de nieuwe erfregeling

Nadelige financiële gevolgen 

Inmiddels blijkt dat het voor de mensen die de aanvraag tot afkoop van eeuwigdurende erfpacht hebben laten verlopen, enorme nadelige financiële gevolgen heeft. Erfpachters die nog geen gebruik maken van het nieuwe erfpachtstelsel, krijgen nog eenmalig de kans om over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht met de zogenaamde Spijtoptantenregeling.

De spijtopantenregeling

De spijtopantenregeling is geïntroduceerd om erfpachters tegemoet te komen die de kans hebben gemist om vóór 8 januari 2020 over te gaan op eeuwigdurende erfpacht tegen gunstige financiële voorwaarden. De regeling stelt erfpachters die om wat voor reden dan ook niet in staat waren om tijdig over te gaan op eeuwigdurende erfpacht in staat om gebruik te maken van dezelfde gunstige voorwaarden.

Regels van de spijtoptantenregeling

Om een aanvraag in te dienen onder de spijtoptantenregeling moet je aan bepaalde criteria voldoen:

  • Je was ook de rechtmatige houder van het toepasselijke erfpachtvoorrecht vóór 8 januari 2020.
  • Vóór 8 januari 2020 waren de erfpachtrechten voor dit pand uitsluitend bestemd voor residentieel gebruik, inclusief alle bijbehorende voorzieningen zoals parkeerplaatsen of opslagruimten. Daarom is het belangrijk op te merken dat commerciële activiteiten, waaronder de exploitatie van winkels, kantoren of commerciële ruimten, niet zijn toegestaan onder de erfpachtrechten.
  • Je hebt geen betalingsachterstand met betrekking tot de canon.
  • Je houdt je aan alle verplichtingen die zijn vastgelegd in de algemene en specifieke voorschriften die betrekking hebben op het doorlopende erfpachtrecht.

Van 28 november 2022 tot 31 juli 2023 kunnen erfpachters die aan de voorwaarden voldoen een aanvraag indienen voor overdracht onder de spijtopantenregeling.

Financiële voorwaarden

Als je wilt overstappen onder de spijtoptantenregeling maak je gebruik van dezelfde voorwaarden die golden bij een overstap vóór 8 januari 2020. Deze voorwaarden hebben invloed op de berekening van de canon of afkoopsom bij eeuwigdurend erfpacht. De voorwaarden zijn:

  • De laagste WOZ-waarde uit 2015 (peildatum 1 januari 2014) of 2016 (peildatum 1 januari 2015)
  • Het canonpercentage van 2,39%
  • De buurtstraatquote (BSQ) van 2017
  • Een overstappremie van 35%

Conclusie

Met de spijtopantenregeling kun je onder dezelfde gunstige voorwaarden als eeuwigdurende erfpacht overstappen. Grijp nu je laatste kans en stap over naar de nieuwe erfregeling onder de spijtoptantenregeling! 

Wil je meer weten over de spijtoptantenregeling? Ga dan naar de website van de Gemeente Amsterdam.

WhatsApp
Email
Facebook
Twitter
LinkedIn