New for sale

For sale: Postjesweg 180, 1061 AX Amsterdam

€385,000
Type of residence Apartment, flat with shared staircase, apartment
Liveable area 69 m²
Acceptance By consultation
Status New for sale

Note

General

***See English translation below***

Drie-kamer nieuwbouw appartement van 69 m2 op de eerste verdieping met balkon op het oosten, gelegen in het prachtige complex "New West", welke eind 2019 wordt opgeleverd!

De bereikbaarheid van "New West" is met zowel het openbaar vervoer als met de auto uitstekend. Het metrostation ligt om de hoek. En niet te vergeten, binnen 20 minuten fietsen ben je in... More info
 • Features

  All characteristics
  Type of residence Apartment, flat with shared staircase, apartment
  Year of construction 2019
  Status Available
 • Location

Features

Offer
Reference number 24550/4750298
Asking price €385,000
Status New for sale
Acceptance By consultation
Last updated 13 September 2019
Construction
Type of residence Apartment, flat with shared staircase, apartment
Floor 1st floor
Type of construction Existing estate
Year of construction 2019
Isolations Full
Surfaces and content
Effective area 69 m²
Content 195 m³
Surface area external, linked storage rooms 8 m²
Mapping
Number of floors 1
Number of rooms 3 of which (2 bedrooms)
Outdoors
Location Residential area
Features
Has a balcony Yes
Has a storage room Yes
Has ventilation Yes

Definition

***See English translation below***

Drie-kamer nieuwbouw appartement van 69 m2 op de eerste verdieping met balkon op het oosten, gelegen in het prachtige complex "New West", welke eind 2019 wordt opgeleverd!

De bereikbaarheid van "New West" is met zowel het openbaar vervoer als met de auto uitstekend. Het metrostation ligt om de hoek. En niet te vergeten, binnen 20 minuten fietsen ben je in hartje Amsterdam!
Liever niet met de fiets? De metro rijdt in een kwartier naar het centrum. Ook zijn er meerdere buslijnen naar buurten in de stad. Via station Lelylaan zijn alle treinverbindingen bereikbaar en ook met de auto is het makkelijk reizen: New West ligt dichtbij de ringweg A10.

Woongebouw New West is zeer aantrekkelijk gelegen in de Amsterdamse wijk Overtoomse Veld en dichtbij alle voorzieningen met daarnaast het Rembrandpark, Sloterpark en het geplande nieuwe Spoorpark om de hoek. Rondom de Sloterplas kunnen joggers een rondje lopen. Overal liggen mooie fietspaden en in de Sloterplas is een watersportcentrum gevestigd. Nieuw-West is een heerlijke wijk om te wonen en recreëren!

Het gerenommeerde architectenbureau van “Olaf Gipser Architects” heeft het complex ontworpen. De binnenhof van New West wordt gevormd door een sfeervolle binnentuin, welke bestaat uit verschillende zones. Een bloemrijke zone met een berkenboom en open water met riet aan de zuidkant. De wisselende kleuren en geuren van de planten maken de sensuele sfeer van deze stedelijke oase compleet. In contrast met de stoere stedelijke buitenzijde heeft de binnenzijde een kleinschalig en intiem karakter.

De woningen van New West zijn zeer energiezuinig en hoogwaardiger dan Energielabel A++++. Ze hebben een energie prestatiecoëfficiënt lager dan 0,2, onder andere door hoogwaardig isolatie en HR+++ isolerende beglazing (triple glas). Daarnaast worden de navolgende technische oplossingen toegepast:

Nagenoeg het gehele platte dak van New West wordt voorzien van zonnepanelen. De zonnepanelen worden aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. Hierdoor ben je jouw eigen energieleverancier. Het woongebouw New West wordt voorzien van een sedum dak (groen dak). Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de opvang van regenwater én wordt het rendement van de zonnepanelen verbetert. De vloerverwarming zorgt voor een gelijkmatige temperatuur. Duurzaam en bovendien heel comfortabel!

New West zal een bijdrage leveren aan het behoud van bijen, door het plaatsen van een bijenhotel. Tevens worden aan de westgevel, aan de onderzijden van de uitkragende verdiepingen, huisvesting voor vleermuizen en vogels aangebracht en dragen daarmee bij aan de ecologische betekenis van het spoorpark.

Bijzonderheden:
- Nieuwbouwwoning
- Woonoppervlak: 69 m2
- Eerste verdieping
- Projectnotaris: Hartman LMH te Amsterdam
- Oplevering eind 2019 (prognose), appartement kan niet bezichtigd worden
- Verkoper verkoopt een stelpost mee voor de keuken van € 15.000,-
- Casco woning, zonder keuken en badkamer
- Erfpacht tijdvak loopt tot 01-11-2066. Momenteel jaarcanon van € 97,-
- Voordeel teruggave omzetbelasting voor verkoper

De op deze website getoonde vrijblijvende informatie is door ons (met zorg) samengesteld op basis van gegevens van de verkoper (en/of derden). Wij staan niet in voor de juistheid of volledigheid daarvan.

Wij adviseren je om contact met ons op te nemen bij interesse in een van onze woningen of je door een eigen NVM makelaar te laten bijstaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt.

***English text***

Newly built three-room apartment of 69 m2, located in the beautiful complex "New West", which will be ready at the end of 2019!

The accessibility of "New West" is excellent with public transport and by car. The metro station is around the corner. The metro runs to the centre in fifteen minutes. There are also several bus lines to the different neighbourhoods in the city. All train connections are accessible via Lelylaan station and it is also easy to travel by car: New West is close to the A10 (highway). Within 20 minutes cycling you are in the heart of Amsterdam!

‘New West’ is very attractively located in the Amsterdam Overtoomse Veld district and close to all recreation parks, including the Rembrandt Park, Sloterpark and the Spoorpark. Recreation is possible around the Sloterplas. There is a water sports centre and you can walk and cycle around the lake. Nieuw-West is a wonderful area for living and recreation!

"Olaf Gipser Architects" designed the complex. The beautiful inner garden of New West consists of different zones. A flowery zone with a birch tree and open water with reeds on the south side. The changing colours of the plants complete the sensual atmosphere of this urban oasis. In contrast to the urban exterior, the interior has a small-scale and intimate character.

The apartment is very energy efficient and has a higher quality than Energy rating A ++++. They have an energy performance coefficient lower than 0.2, among other things due to high-quality isolation and HR +++ isolation glazing (triple glass). In addition, the following technical solutions are applied:

Almost the entire roof of New West is equipped with solar panels. The solar panels are connected to the electricity network. This makes you your own energy supplier. ‘New West’ is equipped with a sedum roof (green roof). This contributes to the collection of rainwater and improves the efficiency of the solar panels. The floor heating ensures an even temperature. Durable and also very comfortable!

‘New West’ will contribute to the preservation of bees by placing a bee hotel. Housing for bats and birds will also be installed on the west side.

General:
- Newly built home
- Balcony on the east
- Living area: 69 m2
- First floor
- Project notary: Hartman LMH te Amsterdam
- Ready at the end of 2019 (forecast)
- Provisional sum for the kitchen € 15.000,-
- Casco home, without kitchen and bathroom
- Leasehold period runs until 11-11-2066. Currently annual canon of €97
- Benefit refund sales tax for seller

Disclaimer
The non-binding information shown on this website is gathered by us with care on the basis of data from the seller (and/or third parties). We do not guarantee the correctness or completeness thereof. We advise you to contact us if you are interested in one of our properties or by having your own NVM broker to assist.

We are not responsible for the content of the websites to which reference is made.

Floor plans

Extra

Features by friends

 • Groot balkon
  1
  Endorser
 • Metro naast de deur
  1
  Endorser
 • Dichtbij centrum
  1
  Endorser

What friends have to say

Video from friends

Recently viewed