For sale: Slotermeerlaan 16C, 1064 HB Amsterdam

Public auction
Type of residence Apartment, flat with shared staircase, apartment
Liveable area 94 m²

Note

General

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.veilingnotaris.nl)

Op maandag 26 februari 2018 is het mogelijk om de woning te bekijken. Dit kan van 11:30 t/m 13:00 uur. Dit betreft een open uur, je hoeft niet te bellen om een afspraak te maken.
Tot en met 27 februari 2018 kan onderhands schriftelijk... More info
  • Features

    All characteristics
    Type of residence Apartment, flat with shared staircase, apartment
    Year of construction 1999
    Status Available
  • Location

Features

Offer
Reference number 24550/3980703
Price Public auction
Acceptance By consultation
Last updated 12 March 2018
Construction
Type of residence Apartment, flat with shared staircase, apartment
Floor 1st floor
Type of construction Existing estate
Year of construction 1999
Rooftype Flat
Surfaces and content
Effective area 94 m²
Content 230 m³
Surface area external, linked storage rooms 6 m²
Mapping
Number of floors 1
Number of rooms 3 of which (2 bedrooms)
Outdoors
Location On a quiet street
Residential area
Boiler
Heating source Gas
Combiboiler Yes
Boiler ownership Owned
Features
Water heating Central heating system
Heating Central heating
Has a bath Yes
Has a balcony Yes

Definition

Openbare executoriale verkoop
(ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)
via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling (www.veilingnotaris.nl)

Op maandag 26 februari 2018 is het mogelijk om de woning te bekijken. Dit kan van 11:30 t/m 13:00 uur. Dit betreft een open uur, je hoeft niet te bellen om een afspraak te maken.
Tot en met 27 februari 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht.

De tweede mogelijkheid voor de veiling om de woning te bekijken is op 12 maart 2018 van 10:30 t/m 12:00 uur.
De veilingdatum is 14 maart 2018.

Het object:
Kenmerkend voor dit appartement op de eerste etage is dat deze gesitueerd is in het ronde gedeelte van het complex, hetgeen een speels effect heeft in de woonkamer. De woning heeft een zeer ruime woonkamer met ramen rondom en toegang tot het balkon op het westen, een half open keuken met inbouwapparatuur, een ruime slaapkamer met toegang tot het balkon, een badkamer o.a. met ligbad en een wastafel, een separaat toilet, een 2e slaapkamer met aangrenzende kamer en een ruime inpandige berging (o.a. met wasmachine-aansluiting). De gehele woning is voorzien van vloerverwarming. Ook is er nog een berging in de onderbouw.

Ligging:
De woning ligt in de nieuwbouwwijk "Noorderhof" aan de noordzijde van de Sloterplas, jachthaven en het Sloterpark. Dit kleinschalige wijkje is kindvriendelijk en er rijden bijna geen auto's. In de directe omgeving vind je onder andere diverse scholen, alle winkelvoorzieningen, de Sloterplas met het sloterpark strand en het Sloterparkbad. Sinds kort is Hotel Buiten geopend. Hier kun je lekker eten, drinken en genieten van het prachtige uitzicht. Binnen 15 (fiets)minuten ben je in het hart van Amsterdam. De woning is zeer goed bereikbaar met het openbaar vervoer (tram/bus/metro) en met de auto bevind je je snel op diverse uitvalswegen.

Erfpacht:
Het erfpachtrecht is eeuwigdurend. De gemeente Amsterdam is eigendom van de grond. De erfpachtcanon is afgekocht tot 16 juni 2049. De herzieningsdatum van het erfpachtrecht is 16 juni 2049. Op het erfpachtrecht zijn van toepassing verklaard de "Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994 Amsterdam".

De gebruikssituatie van het Registergoed is als volgt: Leeg en ontruimd

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en de eventuele achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 10 april 2018.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van Van Heeswijk notarissen te Rotterdam.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 april 2018.

Recently viewed