Sold

Sold: Staalstraat 5, 1011 JJ Amsterdam

€699,000
€9,575.34/m2
Type of residence House, canal house, terraced house
Plot size 73 m²
Liveable area 90 m²

Note

General

**English translation below**

Dit betreft een statistische aanmelding!

Zeer centraal gelegen winkelpand met bovenwoning. Ligging midden in toeristengebied, nabij winkels en openbaar vervoer in de oude binnenstad. Zeer courante winkelruimte ook geschikt als kantoor (met baliefunctie), galerie, detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening. De bovenwoning heeft achterstallig onderhoud, m... More info
  • Features

    All characteristics
    Type of residence House, canal house, terraced house
    Year of construction 1600
    Status Sold
  • Location

Features

Offer
Reference number 12205/4351331
Asking price €699,000
Status Sold
Acceptance By consultation
Last updated 09 February 2019
Construction
Type of residence House, canal house, terraced house
Type of construction Existing estate
Year of construction 1600
Rooftype Front gable
Isolations Party insulated glazing
Surfaces and content
Plot size 73 m²
Effective area 90 m²
Content 295 m³
Surface area external, linked storage rooms 17 m²
Mapping
Number of floors 3
Number of rooms 4 of which (2 bedrooms)
Outdoors
Location City centre
Features
Water heating Central heating system
Bathroom facilities Bath
Toilet
Has cable TV Yes

Definition

**English translation below**

Dit betreft een statistische aanmelding!

Zeer centraal gelegen winkelpand met bovenwoning. Ligging midden in toeristengebied, nabij winkels en openbaar vervoer in de oude binnenstad. Zeer courante winkelruimte ook geschikt als kantoor (met baliefunctie), galerie, detailhandel, consumentverzorgende dienstverlening. De bovenwoning heeft achterstallig onderhoud, maar is door de indeling met dakterras en extra bergruimte in een potentie een zeer courante woning.

DE WONING
Begane grond: zelfstandige entree
1e verdieping: overloop, woonkamer, open keuken, hal, toilet, toegang tot dakterras;
2e verdieping: hal, 2 slaapkamers met vaste kasten, badkamer met ligbad, toilet, wasmachine en wastafel; Totaal woonoppervlak: 78 m2 (NEN 2580)

DE WINKEL
Begane grond: entree, winkelvloer (66 m2 VVO), pantry, toilet.

DE LIGGING
Het pand is gelegen in de Grachtengordel in het centrum van Amsterdam. De winkel is goed bereikbaar met het openbaar vervoer (tram, bus en metro). Op loopafstand bevinden zich diverse toeristische attracties (Rijksmuseum, Amstel, Dam), musea (Rijksmuseum, Stedelijk, Van Gogh), alsmede diverse winkels. Parkeren is mogelijk in de parkeergarages in de buurt.

HET ONDERHOUD
Het interieur van de woning is gedateerd, de winkel is modern ingericht.

BIJZONDERHEDEN:
- Geheel winkelpand op unieke locatie (Rijksmonument);
- Courant winkel bestemming Centrum 2 (kantoor, galerie, detailhandel, consumentverz. Dienstverlening);
- Ruim bovenhuis met dakterras en bergruimte;
- Door ligging in toeristengebied zeer hoog rendement op belegging (huurwaarde winkel leeg circa. € 700.000);
- EIGEN GROND.

De gebruiksoppervlakte zoals vermeld in de brochure en/of de aanmelding op Funda is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580-norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Bij het tot stand komen van een koopovereenkomst verklaart (aspirant) koper voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Wij doen ons uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en die van een professioneel bedrijf en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. (Aspirant) koper is/wordt uiteraard voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Mocht de maatvoering voor een (aspirant-)koper van evident belang zijn, dan hebben zij dat geuit en verklaren zij door de verkopend of aankopend makelaar voldoende te zijn geadviseerd, om dit eigenhandig nog eens na te (laten) meten.

De op deze website getoonde vrijblijvende informatie is door ons (met zorg) samengesteld op basis van gegevens van de verkoper (en/of derden). Wij staan niet in voor de juistheid of volledigheid daarvan. Wij adviseren u om contact met ons op te nemen bij interesse in een van onze woningen of u door een eigen NVM makelaar te laten bijstaan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar verwezen wordt.

***English text***
This is a statistical listing!

Very centrally located shop with upstairs apartment. Located in the middle of tourist area, near shops and public transport in the Canal zone. Very current retail space also suitable as an office (with desk function), gallery, retail, consumer care services. The upstairs apartment has overdue maintenance, but due to the layout with roof terrace and extra storage space these upper floors are potential popular living areas.

THE APARTMENT
Ground floor: independent entrance
1st floor: landing, living room, open kitchen, hall, toilet, access to roof terrace;
2nd floor: entrance hall, 2 bedrooms with closets, bathroom with bath, toilet, washingmachine and sink;
Total living area: 78m2 (NEN 2580).

THE STORE
Ground floor: entrance, shop (66m2 VVO), pantry, toilet.

LOCATION
The building is located in the Grachtengordel in the center of Amsterdam. The store is easily accessible by public transport (tram, bus and metro). Within walking distance are several tourist attractions (Rijksmuseum, Amstel, Dam), museums (Rijksmuseum, Stedelijk, Van Gogh), as well as various shops Parking is possible in the parking garages in the neighborhood.

THE MAINTENANCE
The interior of the house is dated, the store is modern.

PARTICULARITIES:
- Combination shop + apartment in one building on a unique location (national monument);
- Current shop destination Center 2 (office, gallery, retail, consumer services)
- Spacious upper house with roof terrace and storage space;
- Very high return on investment due to location in tourist area (rental value shop empty around € 700.000!);
- FREE HOLD (NO LEASE GROUND).

Disclaimer
The user area as stated in the brochure and/or the notification on Funda is calculated in accordance with the industry standard NEN 2580 norm. The surface area can therefore differ from comparable buildings and/or old references. This is mainly due to this (new) calculation method. Upon the conclusion of a purchase agreement, the (prospective) buyer declares to have been sufficiently informed about the aforementioned NEN 2580 standards. We do our utmost best to calculate the right surface area and content on the basis of our own measurements and those of a professional company and to support this as much as possible by placing floor plans with dimensions. Of course a (prospective) buyer is/will be given sufficient opportunity to (have) checked the dimensions themselves. If the dimensions for a (prospective) buyer are of obvious importance, then they have to express this and declare that they have been sufficiently advised by the selling or buying broker to take measurements themselves.

The non-binding information shown on this website is gathered by us with care on the basis of data from the seller (and/or third parties). We do not guarantee the correctness or completeness thereof. We advise you to contact us if you are interested in one of our properties or by having your own NVM broker to assist.

We are not responsible for the content of the websites to which reference is made.

Floor plans

Virtual tour

Recently viewed