Van de Steege Makelaarsgroep

For sale - Poortstraat 2-4, Haarlem

Poortstraat 2-4

2032 NR, Haarlem 

€ 0,-

€ 575.000,- KOSTEN_KOPER

Description

Te herbouwen/te ontwikkelen

Aangeboden worden 2 percelen grond inclusief opstallen in de Amsterdamsewijk (Oude Amsterdamsebuurt), te Haarlem.
Deze percelen lenen zich uitstekend voor herbouw of eventuele ontwikkeling. Koper dient zelf onderzoek te doen naar mogelijke bestemmingswijziging en mogelijk haalbare bouwvolumes. Er zijn tekeningen en renders beschikbaar, welke enkel dienen ter illustratie. Deze zijn niet getoetst bij gemeente en welstand.

LIGGING
Uitstekende ligging aan een rustige zijstraat van de recent heringerichte Amsterdamsevaart.
Op loopafstand van het bruisende centrum van Haarlem en met de buurtwinkels van de gezellige Amsterdamstraat om de hoek. Station Haarlem, NS Haarlem-Spaarnwoude en de uitvalswegen richting Amsterdam en Schiphol, zijn eenvoudig en snel bereikbaar.

BIJZONDERHEDEN
– Asbestinventarisatie d.d. 20.12.2021 aanwezig
– Bodemonderzoek d.d. 19.01.2022 aanwezig
– Renders en tekeningen enkel ter illustratie, hier kunnen GEEN rechten aan worden ontleend

CLAUSULES
In de koopovereenkomst zullen de volgende clausules worden opgenomen.

Ouderdomsclausule
Koper is bekend met het feit dat deze opstallen meer dan 100 jaar oud zijn, wat betekent dat de eisen die aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden aanzienlijk lager liggen dan bij nieuwe opstallen. Tenzij de verkoper de kwaliteit ervan gegarandeerd heeft, staat hij niet in voor het dak, de gevels, de fundering, de vloeren, de wanden, de plafonds, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering, rookkanalen, eventueel aanwezige Cv-leidingen en de afwezigheid van ongedierte (zoals houtworm, boktor, zwam etc.,) en de afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het toekomstige gebruik Koper aanvaardt alle in verband met vorenbedoelde lagere bouwkwaliteit voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het verkochte, ook voor zover die een tijdelijke belemmering voor het normaal gebruik van het verkochte kunnen zijn.

Clausule beleggingskwestie
Verkoper attendeert koper uitdrukkelijk op het feit dat het verkochte een beleggingskwestie betreft en dat de verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt zodat hij derhalve koper niet kan informeren over eigenschappen van c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als verkoper het verkochte zelf feitelijk wel had gebruikt. In dit kader zullen partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat deze voor risico en rekening van koper komen en dat bij de vaststelling van de koopsom hiermee uitdrukkelijk rekening is gehouden.

PROJECTNOTARIS
Grafhorst Notarissen te Utrecht

ACCEPTANCE/DELIVERY
In overleg.

The non-binding information shown on this website has been carefully compiled by us on the basis of data from the seller (and/or third parties). We do not guarantee the correctness or completeness thereof. We advise you and/or your real estate agent to contact us if you are interested in one of our commercial properties.
We are not responsible for the content of the websites referred to.

Characteristics

Photos

Location

Buy or sell business premises Bedrijfs
Sell Your Business Property
Rent Out Your Business Property
Commercial real estate agency Buikslotermeerplein
Real Estate Advice

Bezichtiging aanvragen voor Poortstraat 2-4, Haarlem

*By submitting this you agree to our privacy policy.